Loading...

EXECUTIVE COMMITTEE

DR. JAYESH S RAHALKAR

President

Dr. SANJAY LABH

Hon Secretary

DR.EDEINTON ARUMUGAM

Vice President

Dr. Puneet Batra

President - Elect

DR.BALVINDER SINGH THAKKAR

Imm Past President

Dr.Munish Reddy C

Hon Treasurer

Dr. Amit Bharadwaj

Hon Jt Secretary

Dr.Vignesh Kailasam

Editor, JIOS

DR. Sarvraj Kohli

Editor JCO-IOS

Dr.Santosh Ramegowda

Editor, IOS Times

Dr. Rajaganesh Gautam

Chairman IBO

Executive Committee Members

Dr. Ajay Kantilal Kubavat
Dr. Akhil Agarwal
Dr. Amir S Shaikh
Dr. Anand Awadhesh Tripathi
Dr. Arjun Nayak U S
Dr. C Vijay Adhith
Dr. Gaurav Gupta
Dr. Goutham Reddy Budipalli
Dr. Harneet Kaur
Dr. Harupinder Singh Jaj
Dr .Jaskirat Singh
Dr. Jitendra Bhagchandani
Dr. Manjunath Hegde
Dr. Mayank Gupta
Dr. Neal Bharat Kedia
Dr. P Harikrishnan
Dr. Partha Pratim Choudhury
Dr. Pratik Chandra
Dr. Sanjeev Verma
Dr. Shantanu Khattri
Dr. Shishir Singh
Dr. Sonahita Agarwal
Dr. Sukhdeep Singh Kahlon
Dr. Vijayta Yadav
Dr. Vipul Kumar Sharma
BACK TO TOP